วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

เครื่องทอสร้อยทองโปร่ง

เครื่องทอสร้อยทองโปร่ง   http://www.chainmachine.net

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

เครื่องเชื่อมสร้อยคู่

เครื่องเชื่อมสร้อยคู่  www.chainmachine.net


วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

วิธีการติดตั้งเครื่องทอสร้อย

วิธีการติดตั้งเครื่องทอสร้อย http://www.chainmachine.net/

เครื่องดึงลวด6หัวแบบแช่น้ำเครื่องดึงลวด6หัวแบบแช่น้ำ http://www.chainmachine.net/

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

เครื่องทอสร้อยทองโปร่ง

เครื่องทอสร้อยทองโปร่ง  http://www.chainmachine.net/

เครื่องทอสร้อยกล่องเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนลายได้

เครื่องทอสร้อยกล่องเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนลายได้ http://www.chainmachine.net/

เครื่องทอสร้อยลายโซ่

เครื่องทอสร้อยลายโซ่  http://www.chainmachine.net